Nario prisijungimas
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:

REGISTRACIJA ŽAIDIMUI

                                                                                         

                                                                                              LAIMĖTOJŲ SĄRAŠAS ČIA!

Apsipirkite bet kurioje AIBĖ parduotuvėje už 7 EUR ar daugiau, įsigykite bet kurį akcijos produktą, registruokite savo pirkimo kvitą ir LAIMĖKITE „Geriausio Aibės pirkėjo" stipendiją visiems 2018-iems metams! Kas mėnesį apsipirkti už 50 EUR savo AIBĖS parduotuvėje.

Akcijos taisyklės
 

1. Bendrosios sąlygos
1.1. AIBĖ akcijos „GERIAUSIO AIBĖS PIRKĖJO STIPENDIJA" (toliau tekste - „Akcija") organizatorius Aljansas AIBĖ, UAB, įm. kodas: 302426208, adresas - L. Zamenhofo g. 5, LT-06332, Vilnius (toliau tekste - „Organizatorius").
1.2. Akcijos vyksta: nuo 2017-10-19 iki 2018-01-30 imtinai.
1.3. Akcija vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse AIBĖ, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
1.4. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos gyventojai, išskyrus Aljansas AIBĖ, UAB, AIBĖS parduotuvių darbuotojus, jų šeimos narius, o taip pat kitus asmenis, susijusius su akcijos organizavimu.
1.5. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo turi bet kurioje parduotuvėje AIBĖ vieno apsipirkimo metu apsipirkti už 7 EUR ar daugiau bei įsigyti bet kurį Akcijos produktą ir REGISTRUOTI savo pirkimo kvitą:
• NEMOKAMAI užpildant registracijos formą svetainėje www.aibe.lt nurodant savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį ir telefono numerį.
• NEMOKAMAI įmetant pirkimo kvitą į akcijos dėžę parduotuvėje, kitoje kvito pusėje užrašius savo vardą, pavardę ir telefono numerį.
• MOKAMAI siųsti SMS žinutę, numeriu 1398. Žinutės laukelyje įrašykite: AIBE(tarpas)VARDAS(tarpas)PAVARDE(tarpas)KVITO NUMERIS
SMS kaina 0,30 EUR su PVM Akcijos galiojimo laikotarpiu - nuo 2017-10-19 iki 2018-01-30 imtinai. Akcijos dalyvis viena SMS žinute gali registruoti kelis pirkimo kvitus.

Akcijos produktai, kurie galioja visu akcijos laikotarpiu:

Akcijos produktai pažymėti AIBĖS leidinyje, galioja tik leidinio galiojimo datomis.

2. Prizai

2.1. Prizai: 6000 vnt. kuponų, kurių bendra vertė 60 000 EUR. Net 100 laimingųjų visus 2018 metus gaus Geriausio AIBĖS pirkėjo stipendiją - kas mėnesį apsipirkti už 50 EUR savo AIBĖS parduotuvėje.

3. Registracijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos
3.1. Su vienu pirkimo kvitu registruotis galima tik vieną kartą.
3.2. Vienas kvitas gali dalyvauti Akcijoje vieną kartą. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą apsipirkdamas už 7 EUR ar daugiau, įsigydamas bet kurį Akcijos produktą ir registruodamas vis kitą pirkimo kvito numerį.
3.3. Pirkimo kvitų registracija vykdoma nuo 2017-10-19 iki 2018-01-30 imtinai.
3.4. Registruojantis nurodytais būdais, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo ir galimų klaidų įvedant informaciją.
3.5. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė) būtų paviešinami skelbiant laimėjimą. Informacija ir asmens duomenys, kuriuos Akcijos dalyviai pateikia dėl dalyvavimo Akcijoje, apibendrinami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus.

4. Laimėtojų išrinkimas, informavimas ir prizų atsiėmimas
4.1. Akcijos laimėtojai bus renkami kas dvi savaites, atsitiktinės atrankos būdu ir paskelbti tinklalapyje www.aibe.lt šiomis dienomis: 2017-10-31; 2017-11-14; 2017-11-28; 2017-12-12; 2018-01-09; 2018-01-23; 2018-01-30.
4.2. Kas dvi savaites atsitiktiniu būdu išrenkami ir apdovanojami 15 laimėtojų, paskutiniame ture - 10 laimėtojų.
4.3. Prizų laimėtojai bus renkami tik iš prieš tai buvusių dviejų savaičių užregistruotų pirkimo kvitų (pvz.: 2017-11-14 laimėtojai bus renkami tik iš 2017 m. spalio 31 - lapkričio 13 d. užregistruotų pirkimo kvitų).
4.4. Su visais asmenimis, laimėjusiais punktuose 2.1. nurodytus prizus, bus susisiekta asmeniškai registracijos metu Akcijos dalyvio nurodytu telefonu ir sutarta dėl prizo pristatymo arba prizo atsiėmimo vietos ir laiko.
4.5. Norint gauti prizą, prizo laimėtojas privalo Organizatoriui atsiųsti laimingo kvito nuotrauką, kurioje matosi kvito numeris, išleista pinigų suma bei pirkinių sąrašas (jeigu kvitas buvo registruotas SMS žinute arba www.aibe.lt ). Taip pat nurodyti, kurioje AIBĖ parduotuvėje laimėtojas norės apsipirkinėti ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą) atsiimant prizą.
4.6. Prizų atsiėmimas vyks pirkėjui artimiausioje parduotuvėje AIBĖ.
4.7. Neatsiimti ir nepanaudoti prizai nekompensuojami ir lieka Organizatoriaus nuosavybė.
4.8. Dalyviui nesusisiekus su organizatoriais ilgiau nei savaitę laiko po laimėjimo paskelbimo datos prizas lieka Organizatoriaus nuosavybė.

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu akcijoje
5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios nuo jo asmeninės situacijos priklausančios išlaidos (pvz.: kelionės išlaidos į Akcijos prizo atsiėmimo vietą).
5.2. Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už prizus bus sumokėti Akcijos Organizatoriaus.

6. Galutiniai terminai ir sąlygos
6.1. Akcijos Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu žaidime.
6.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes.
6.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles iš anksto apie tai nepranešęs Akcijos dalyviams, tačiau pakeitimus paskelbęs tais pačiais kanalais, kuriuose paskelbtos pačios taisyklės.
6.4. Su Akcijos terminais ir sąlygomis galima susipažinti tinklalapyje www.aibe.lt.

 

 

Registracija naujienlaiškiui
El. paštas
Neteisingas el. pašto adresas Toks el. pašto adresas jau registruotas Jūs sėkmingai užsisakėte naujienas